Det finns en rad olika tips man kan använda sig av för att sänka sina försäkringskostnader. Samtidigt är det fortfarande givetvis önskvärt med bra villkor och en så låg självrisk som möjligt. Ibland kan dock en höjd självrisk vara det som du tjänar mest på, beroende på dina behov och dina förutsättningar.

Följande tips som vi har samlat har inte bara lägre kostnader som fördel. De ska även syfta till att förbättra säkerhetsläget eller din situation i allmänhet. Att bara få en sänkt kostnad för din försäkring kan innebära att det blir en brist någon annanstans i ledet.

Bli medlem i facket

Förmånerna av att gå med i ett fackförbund skiljer sig åt från förbund till förbund, men gemensamt för dem nästan alla är att de har ett tätt samarbete med olika försäkringsbolag. De flesta fackförbund har förhandlat fram ett gynnsamt avtal för deras medlemmar som du kan ta del av om du är fackligt aktiv.

Om du inte är fackligt aktiv kan detta, tillsammans med andra förmåner, vara skäl att gå med. Det som i huvudsak gynnar fackligt aktiva är hjälpen som kan fås vid en tvist på arbetsplatsen. Du kan läsa mer om fördelar med ett fackligt medlemskap på nischade sajter, till exempel blimedlemifacket.com.

Samla alla försäkringar till samma bolag

Om du väljer att samla alla försäkringar hos samma bolag har du chans till förhållandevis stora rabatter. Det här är ofta mer effektivt än att till exempel installera ett larm eller en säkerhetsdörr, som annars ibland görs för att sänka försäkringskostnaderna. Räknat i rena kronor innebär ett installerat larm inga särskilt stora summor som sparas varje månad. Om du däremot kan samla alla försäkringar hos ett och samma bolag kan du ibland få ner priset på hemförsäkringen med så mycket som 20 procent. Dock gäller det att sköta förhandlingen smidigt, då det till stor del är det som en prissänkning hänger på.