Sjukförsäkring

Varför sjukförsäkring

Att man tecknar en privat sjukförsäkring blir mer vanligt eftersom skyddet via samhället urholkas mer och mer. Vårdköerna är långa och sjukskrivningar vanligare. Försäkringskassan betalar ut ersättning om man blir långvarigt sjuk men ofta är den ersättning som Försäkringskassan betalar ut inte tillräckligt. Därför kan man teckna en sjukförsäkring som ger mer ersättning varje månad.