1. Behov

Många som precis köpt en motorcykel och ska teckna en försäkring stirrar sig blind på priset. De söker på en jämförelsesida på nätet och väljer sedan den försäkring som har lägst premie. Det de inte tar hänsyn till är om försäkringen passar dem. Detta är lika dumt som att köpa en sommarjacka för att använda på vintern bara för att man kan få den billigt.

Självklart är priset en konkurrensfördel men det första man bör analysera är behovet. Är det endast trafikförsäkring som behövs eller kanske en heltäckande helförsäkring med extra tillval? Ska motorcykeln enbart framföras inom inhägnat område eller ska du glida omkring med den på stan.

En annan fråga som är värd att fundera över är ”hur stor ska självrisken vara”. Generellt är premien lägre hos de bolag som högre självrisk. Det gäller alltså att hitta en lagom balans på en premie i godkänd nivå och en självrisk som känns relevanta att betala.

2. Ring bolaget där huset är försäkrat

Väldigt många försäkringsbolag erbjuder kraftigt rabatterat pris om man har flera försäkring under samma tak. Detta är absolut inte en självklarhet att de ska vara billigast trots denna rabatt men det är värt att undersöka. Denna rabatt är inte heller något som jämförelsesajterna av uppenbara skäl kan ha med i sina beräkningar. Förutom priset är det även en fördel att ha flera försäkringar hos samma bolag då man enbart behöver ha kontakt med ett bolag när olyckan är framme.

3. Jämför priset på mcförsäkringar

När förutsättningarna är klara på vad du behöver i din MC försäkring och du har kontaktat ditt tidigare bolag kan steget tas och jämföra olika försäkringars pris. Det finns flera olika sidor på nätet som jämför priset på mc-försäkringar. Dessa har ofta mängder av olika bolag presenterade men ingen kan ha alla. Av den anledningen kan det vara ekonomiskt att göra jämförelser på flera olika sidor för att försäkra sig om att man verkligen hittat det lägsta priset.

Detta kan påverka din ersättning från Mc-försäkringen

Bara för att man har en mc-försäkring betyder det inte att försäkringsbolaget med automatik betalar ut ersättning om olyckan skulle vara framme. Det behöver ju inte ens varit en olycka utan skadan kan tex ha skett av grov oaktsamhet av föraren och då betalas mindre eller inte någon ersättning ut alls. Saker som kan påverka att ersättningen blir mindre är:

Låskrav

En motorcykel ska alltid vara låst med två separata lås som bägge ska vara godkända av Sveriges Stöldskyddsförening. Vanligtvis räknas styrlåset som ett och sedan används ett bygellås eller kedjelås. Om motorcykeln inte är låst enligt dessa regler kan t.ex. försäkringsbolaget ge 25% mindre i ersättning.

Det samma gäller om den är låst men nycklarna förvaras lättåtkomligt. Det kan vara att de göms på cykeln någonstans eller att de är uppmärkta med namn eller registreringsnummer vilket gör det extremt lätt att spåra vilken motorcykel de är till.

Förvaring

Om man äger något av de mycket värdefulla och eftertraktade märkena, ex Harley Davidson, kan bolagen kräva att de ska förvaras i ett låst garage på nätterna. Men vanligtvis krävs inte detta utan cykeln kan stå utomhus så länge som den är låst. Däremot finns samma krav oftast på tillbehör och delar. Det kan vara extrahjul, GPS-navigator eller sidoväskor. Samma krav på nyckelhantering finns även här som för motorcykelns nycklar.

Förarkrav

Att man inte får ha för hög alkoholhalt i blodet vet det flesta om. Detta är både straffbart ur trafiksäkerhetsskäl och skulle en olycka ske skulle inte heller försäkringsbolaget betala ut några pengar. Detsamma gäller om man kör utan giltigt körkort eller utan hjälm vilket både är straffbart och generar att bolaget inte ger ersättning.

Föraren har även ansvar för att både han/hon samt medpassagerare har godkänd skyddsutrustning.  I detta fall skiljer sig det alltså något mellan bil och motorcykel. En bilförare har bara ansvar för att medpassagerare under 18 år har säkerhetsbälte medan en Mc-förare alltså har ansvaret oavsett ålder på medpassageraren.