Olycksfallsförsäkring

Vad är en olycksfallsförsäkring

Många väljer att teckna en olycksfallsförsäkring för att vara steget före vid en skada. En olycksfallsförsäkring täcker om olyckan skulle vara framme och ersätter dig ekonomiskt. Även om du gör dig så illa att du inte kan jobba på ett tag kan du få ersättning från en olycksfallsförsäkring.

 

Vad innehåller en olycksfallsförsäkring

Om man får bestående men efter ett olycksfall så får man ersättning för medicinsk invaliditet. Hur stor ersättningen blir beror på skadan. En total hörselförlust är ca 60% invaliditet.

Om man skadar sig så att man inte kan arbeta får man ersättning för ekonomiskt invaliditet.

 

Frågor om olycksfallsförsäkring

Vi får ofta frågor gällande olycksfallsförsäkring. Några av dem kanske du hittar svar på här nedan. Om inte så är du alltid välkommen att höra av dig!

Måste jag ha olycksfallsförsäkring?

Nej. Man måste inte teckna olycksfallsförsäkring. Men vi tycker att det är ett ansvarsfullt hanterande av de risker som vi alla utsätts för att teckna en olycksfallsförsäkring.

Täcker olycksfallsförsäkringen utomlands?

Ja, i regel täcker en olycksfallsförsäkring dig utomlands dygnet runt i hela världen. Vissa undantag finns givetvis hos olika försäkringsbolag.

Är det självrisk på olycksfallsförsäkringar?

Nej. De flesta olycksfallsförsäkringar är utan självrisk.