Vad avgör priset för din bilförsäkring?

Försäkringsskydd är den grundläggande faktorn i din försäkringspremie när det gäller bilförsäkring. Det är därför viktigt att du får en uppfattning om vilket skydd du behöver. Det kan till exempel vara till hjälp att först kontrollera bilens värde i förhållande till...

Två sätt att sänka dina hemförsäkringskostnader

Det finns en rad olika tips man kan använda sig av för att sänka sina försäkringskostnader. Samtidigt är det fortfarande givetvis önskvärt med bra villkor och en så låg självrisk som möjligt. Ibland kan dock en höjd självrisk vara det som du tjänar mest på, beroende...