Bilförsäkring

Vad är en bilförsäkring

Bilförsäkringen är den försäkring som det brukar skilja som mest pengar på. Bilförsäkringar är också ofta svåra och krångliga eftersom det är flera sidor med villkor. Alla som äger en registrerad och påställd bil hos vägtrafikregistret (Vägverket ) måste enligt lag teckna minst en trafikförsäkring.

 

Vad är en bilförsäkring

En bilförsäkring är uppdelad i tre moment. Trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Det finns även tilläggsförsäkringar som man kan komplettera til sin bilförsäkring som till exempel hyrbil och självriskreducering om man råkar krocka med djur eller om bilen blir utsatt för skadegörelse.

 

Trafikförsäkring

Alla bilar som är registrerade hos vägverket och påställda måste ha minst trafikförsäkring. Det är alltså en obligatorisk försäkring som enligt lag måste finnas. I regel täcker en trafikförsäkring skador man själv orsakar på annans egendom. Till exempel ersätter trafikförsäkringen om du råkar köra på någon annans bil, krockar med ett staket eller kör på någon människa. Ett mycket vanligt missförstånd när man köper en ny bil är att man tror att man kör på den förra ägarens försäkring. Detta är fel. Du är skyldig att teckna minst trafikförsäkring samma dag du bli ägare på bilen (ofta samma dag som man köper bilen). Att vänta några dagar kan bli dyrt. Trafikförsäkringsföreningen (TFF) tar ut en avgift per dag utan trafikförsäkring, avgiften är ca 100.- per dag.

 

Halvförsäkring

Man kan teckna halvförsäkring för att komplettera sin trafikförsäkring. I en halvförsäkring ingår brand, glas, stöld, räddning maskin och rättsskydd. Man brukar vanligtvis betala en självrisk som skiljer sig beroende på vilken momenet man behöver utnyttja.

 

Helförsäkring

Bilar med högre värde brukar normalt ha helförsäkring. Momentet som tillkommer heter vagnskada och ersätter skador som du själv orsakar på ditt fordon. Till exempel singelolycka eller plåtskada. Självrisken brukar normalt vara 3000 till 5000 kronor på momentet helförsäkring.

 

Tilläggsförsäkringar

De flesta försäkringsbolag erbjuder sina kunder tilläggsförsäkringar som komplement till bilförsäkring. Hyrbil- Ger rätt till hyrbil om man behöver lämna in bilen på verkstad eller liknande. Självriskreducering vid djurkollision- och skadegörelse – Självrisken reduceras eller elimineras vid någon av dessa händelser. Assistans – Vid driftstop på grund av plötslig oförutsedd händelse får man rätt till bärgning eller hjälp på plats. Trafikolycksfall – En olycksfallsförsäkring för förare- och passagerare.

 

Frågor om bilförsäkring

Vi får ofta frågor gällande bilförsäkring. Några av dem kanske du hittar svar på här nedan. Om inte så är du alltid välkommen att höra av dig!

Måste jag ha bilförsäkring?

Ja, enligt lag måste du alltid ha tecknat minst trafikförsäkring för om din bil är påställd hos Vägverkets fordonsregister. Du kan hitta mer information på Vägverkets hemsida http://www.vv.se

Varför kostar en bilförsäkring mer för oss yngre förare?

– Enligt försäkringsbolagens statistik orsakar yngre förare mer olyckor är äldre.

Kan jag köra på den tidigare ägarens försäkring ett tag när jag köpt en begagnad bil?

Nej! Ett vanligt missförstånd som många går på. Du ska teckna minst trafikförsäkring den dagen du blir ägare på bilen. Oftast är det datum du skriver på ägarbytespapperena.

Kan jag försäkra min nyköpta bil på någon annan?

Nej, Du som är registrerad ägare på bilen enligt ägarbeviset ska teckna bilförsäkring.

Varför kostar försäkringen mer för mig än för förgående ägare?

En bilförsäkring räknas utifrån dina unika förutsättningar. Exempel hur gammal du är, vart du bor och vilken typ av bil det är.