Välj rätt Båtförsäkring med rätt kunskap

Båtförsäkring

 

Varför båtförsäkring

En båtförsäkring täcker båten vid skada eller dom du orsakar skada på någon annans egendom. Precis som en bilförsäkring är en båtförsäkring uppbyggd i olika delar.

 

Vad ingår i en båtförsäkring

En båtförsäkring är uppbyggd i olika delar: Ansvarsskydd, brand, stöld- och skadegörelse, räddning, rättsskydd, uppläggning- och transport och sjöskada. Det finns även tilläggsförsäkringar till båtförsäkring. Vanliga tillägg är utökat geografiskt område och högre ersättning på utrustning som är monterad på båten.