Båtförsäkring

 

Varför båtförsäkring

En båtförsäkring täcker båten vid skada eller dom du orsakar skada på någon annans egendom. Precis som en bilförsäkring är en båtförsäkring uppbyggd i olika delar.

 

Vad ingår i en båtförsäkring

En båtförsäkring är uppbyggd i olika delar: Ansvarsskydd, brand, stöld- och skadegörelse, räddning, rättsskydd, uppläggning- och transport och sjöskada. Det finns även tilläggsförsäkringar till båtförsäkring. Vanliga tillägg är utökat geografiskt område och högre ersättning på utrustning som är monterad på båten.