Barnförsäkring

Med en barnförsäkring får du och ditt barn trygghet om någonting skulle hända. Att själv jämföra barnförsäkringar med alla krångliga villkor hos alla försäkringsbolag är väldigt tidskrävande och svårt. Vi kan hjälpa dig att jämföra barnförsäkring och samtidigt svara på dina frågor för att du ska kunna känna dig trygg med ditt val av barnförsäkring.

 

Varför barnförsäkring

Den frågan har vi fått många gånger. Det naturliga svaret är: Varför inte? Du har väl redan en försäkring på din TV, din bil och ditt hem? Varför ska inte ditt barn få ett bra skydd mot de risker som finns? Barnen är det viktigaste vi har. Vi startade Liv Kompagniet för att jämföra barnförsäkringar till alla som behöver rådgivning kring denna typ av försäkring.

 

Jämför barnförsäkring

Varför ska man jämföra barnförsäkring? Kan man inte bara teckna en barnförsäkring hos det försäkringsbolag som man alltid haft? Jo, visst kan man det, men med dagens konkurens bland försäkringsbolag så vore det oklokt. Försäkringsbolagen erbjuder nästan exakt samma innehåll och moment i sina barnförsäkringar. Det som skiljer barnförsäkringar från varandra är vilket belopp ditt barn får i ersättning om skadan skulle råka vara framme. Dessa belopp ändras till som tätt och då är det svårt att alltid vara uppdaterad med villkoren. Därför är det viktigt att jämföra barnförsäkringar och därför finns vi – För att hjälpa dig jämföra barnförsäkring.

 

Vad ska man tänka på när man jämför barnförsäkring

Som vi konstaterat är det väldigt viktigt att jämföra barnförsäkring. Men vad ska du tänka på? Vilka moment i barnförsäkringar är mer viktig än andra? Till att börja med ska man välja en barnförsäkring som innehåller både sjuk-och olycksfall. Sjukdelen är mycket viktig i barnförsäkringar därför att fler barn får bestående handikapp av sjukdom än olyckfall. Samhällets ersättningar är dåliga och med en barnförsäkring får barnet ett fullgott skydd. Därför rekommenderar Konsumenternas försäkringsbyrå att man tecknar en barnförsäkring så tidigt som möjligt.

En annan viktigt del i barnförsäkringar är invaliditetsersättningen. Detta moment ska ingå i en barnförsäkring och ger ersättning för skada som gör att barnet inte kommer ut i arbetslivet. Försäkringsbolag betalar ut olika belopp och här är det extra viktigt att vara nogrann innan man tecknar en barnförsäkring.

Alla barnförsäkringar innehåller begränsningar när det gäller medfödda sjukdomar. Vissa försäkringsbolag erbjuder ett extra tillägg som kostar lite extra men som ger ersättning vid skada som uppstår till följd av medfödda sjukdomar.

 

Vilken barnförsäkring är bäst

Den frågan får vi väldigt ofta. Vi kan inte svara rakt av vilken barnförsäkring som är bäst utan att veta förutsättningarna först. Ofta försöker vi se hela bilden när vi hjälper våra kunder att teckna en barnförsäkring. Till exempel så kanske det lönar sig att teckna barnförsäkring tillsammans med övriga försäkringar som bilförsäkring eller hemförsäkring? Vi är personligt engagerade i varje kund och hjälper alltid till så gott vi kan att hjälpa till från början till slut.

 

Hur tecknar man en barnförsäkring

När man väl har bestämt sig för att teckna en barnförsäkring hos ett försäkringsbolag måste man vanligtvis fylla i en hälsodeklaration. Frågor om barnets hälsa- och sjukdomshistorik måste besvaras och det är för att försäkringsbolag ska kunna beräkna vilka risker som ett försäkringsbolaget tar på sig.

 

Viktigt om barnförsäkring

Det är inte enkelt att välja barnförsäkring. Det finns många försäkringsbolag och alla erbjuder olika premier och villkor. Att själv jämföra och sätta sig in i alla villkor är både tidskrävande och svårt.

Kommunens barnförsäkring räcker inte. Den försäkringen täcker ofta bara om ditt barn för sig illa på skolan eller dagis, inte på fritiden eller om ditt barn blir sjuk och kanske inte kan arbeta fullt ut senare i livet. En privat barnförsäkring kan täcka in den delen. Därför bör man teckna en barnförsäkring till sitt barn som kompletterar den del som är mycket viktig, nämligen sjukdom.

 

Innehåll i barnförsäkring

Det är mycket viktigt att en barnförsäkring ersätter både ekonomisk- och medicinsk invaliditet, vilket kommunens barnförskring ofta inte gör. Försäkringsbolag erbjuder ofta olika innehåll i sina barnförsäkringar och därför är det mycket viktigt att jämföra barnförsäkring innan man tecknar någon. Ekonomisk invaliditet ger barnet ersättning om det aldrig kommer ut normalt i arbetslivet eller endast kan arbeta halvtid. Medicinsk invaliditet ger barnet ersättning för en skada som ger bestående men. Det kan till exempel vara om barnet råkar ut för en olycka och får en skada som består. Om ditt barn alltså får en skada efter en olycka kan en barnförsäkring betala ut ersättning för det.

 

Att välja rätt barnförsäkring

Att teckna en barnförsäkring är inte så enkelt som det kan låta. När du tecknar en barnförsäkring måste du fylla i en blankett och en hälsodeklaration. En fråga som kan vara svår är vilket försäkringsbelopp du ska välja. Det är det belopp som styr vilken grad av ersättning som försäkringen ger barnet vid en olycka. Ett tips är att utgå från din egna ekonomiska situation när du ska göra valet av barnförsäkring.

 

Medfödda sjukdomar

Alla försäkringsbolag har restriktioner när det kommer till medfödda sjukdomar. Därför är det viktigt att du noggrant fyller i hälsodeklarationen och svarar på frågorna så ärligt du kan.

De flesta barn är friska och krya och drabbas bara av kortare sjukperioder och lindriga olycksfall utan allvarligare konsekvenser. Allt fler barn får dock allergier och andra sjukdomar tex diabetes. Cancer och svåra olycksfall som ger livslånga men är lyckligtvis sällsynta, men de förekommer.

 

Sammanfattning

En barnförsäkring kan naturligtvis inte hindra ett barn ifrån att skada sig men om den dagen kommer så kan du som förälder varit ansvarsfull nog att du tecknat en barnförsäkring. Att tidigt teckna en barnförsäkring är att rekommendera och här handlar det inte om att teckna den dyraste barnförsäkringen som går utan att se då hellre till att barnet får en bra barnförsäkring med bra villkor som är anpassad efter din plånbok. Vi på Liv Kompagniet har ständig koll på försäkringsbolag och dess utbud av barnförsäkringar. Passa på att utnyttja vår kunskap kring barnförsäkring och få en kostnadsfri jämförelse av barnförsäkringar eller varför inte samtliga av dina försäkringar?

 

Kommunerna har visserligen försäkringar för barn i skola och förskola, med dessa försäkringar räcker i regel inte särskilt mycket jämfört med en privat barnförsäkring.

Huvudansvaret för barns och ungdomars försäkringsskydd ligger på dig som föräldrar.

 

”Bilen är bättre försäkrad”

Det är mycket vanligt att föräldrar har ett bättre försäkringsskydd för sitt hem eller bil än för sina barn. Inte för att de värderar dessa högre, utan för att de inte vet hur det egentligen står till. Det är lätt att tro att man har ett fullgott skydd genom vårt försäkringsstäta samhälle genom kommun eller socialförsäkringar.

 

Alla kommuner har en försäkring för barn och ungdomar som finns i barnomsorgens förskolor, fritidshem eller i skolan. Problemet är att dessa barnförsäkringar ger ett mycket dåligt skydd.

 

–       Kommunens barnförsäkring gäller i många fall bara under den tid barnet vistas i skolan eller fritids. Under resten av dygnet är barnet oförsäkrat som till exempel helger och semestrar då en olycka kan hända.

–       Kommunens barnförsäkring gäller ofta bara för olycksfall och ersättning för detta är ofta mycket begränsat. Föräldrarna får ofta stå för en större del av kostnaderna vid en skada exempelvis resor till- och från sjukhus, kost och mediciner. En privat barnförsäkring täcker in en stor del av detta.

 

 

Barnförsäkring = Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Det bästa rådet till alla föräldrar är att teckna en privat barnförsäkring för barn och ungdomar. En barnförsäkring ger ersättning för exempel:

– Invaliditet

– Vårdkostnader

– Övriga kostnader inklusive sjukhusvård

– Dödsfall

 

Invaliditetsersättningen är den viktiga delen. Den ska innehålla ersättning för både medicinsk- och ekonomisk invaliditet. Även om en skada eller sjukdomen är lindrig så kostar det pengar att ha ett sjukt barn. Läkarkostnader, sjukhusvård, sjukresor, kost och rehabilitering är bara några exempel.

 

Bestående arbetsoförmåga

Ett barn kan drabbas av en sjukdom eller skada som får följder för barnets möjligheter att försörja sig som vuxen. När barnet fyller 19 år kan försäkringskassan bevilja aktivitetsersättning, helt eller delvis. Tidigare var åldersgränsen 16 år. Detta skyddet är mycket begränsat och en privat barnförsäkring kan ge ersättning för många flera områden vid en skada.

Frågor om barnförsäkring

Vilken barnförsäkring är bäst

Det går inte att enkelt säga att en viss barnförsäkring är bättre än alla andra. Vi tycker att en bra barnförsäkring ska ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall. Vilken barnförsäkring som passar dig bäst beror bl a på vilket skydd du värderar högst och den egna ekonomin. Kontakta oss om du undrar över något.

Varför ska jag teckna barnförsäkring tidigt

Barn har ofta inte sjukdomshistorik och det är därför lättare att få en försäkring beviljad av försäkringsbolagen. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk för att försäkringsbolagen säger nej till en barnförsäkring. Försäkringsbolaget kan också välja att erbjuda en försäkring med mindre omfattning eller dyrare premie.

Är det tryggt att ha en barnförsäkring

Vi tycker att det är en självklarhet att försäkra sitt barn. Konsumenternas försäkringsbyrå säger samma sak. Om ditt barn blir långvarigt sjuk så vill du säkert vara hemma utan att det påverkar din ekonomi?

Försäkringsbolaget har nekat mitt barn en barnförsäkring

De flesta barnförsäkringar beviljas, det finns dock vissa undantagsfall. Om försäkringsbolaget inte beviljar en barnförsäkring så ska bolaget ange vilka skäl som finns för att inte bevilja ditt barn en barnförsäkring.

Hur bedöms te.x hur stor ersättning kan mitt barn få vid invaliditet

Alla försäkringsbolag har gemensamma tabeller för att se vilken invaliditetsgrad ett barn får. Vi har några exempel:

  • Glutenintolerans 2%
  • Ryggmärgsskada 97%
  • En totalförlust av hörseln 60%
  • Diabetes 15%
  • Dövhet på ett öra 15%
  • Kontakteksem 10%
  • Allergi mot flera födoämnen 5%

Byta försäkringsbolag

Det går bra att byta försäkringsbolag om barnet har varit friskt. Glöm inte att teckna en ny försäkring innan du säger upp den gamla.

Barn med funktionshinder/handikapp

Vi får ofta höra av föräldrar som upplever det svårt och krångligt att teckna barnförsäkring till sitt barn med funktionshinder/handikapp. Vi har själva testat att ringa till olika försäkringsbolag för att få reda på hur kunskapen är. Vår uppfattning efter testet är att det är meningslöst. Ofta tar det tid och man blir kopplad till den ena efter den andra. Men det finns försäkringsbolag som erbjuder bra försäkring. Vi kommer att lägga upp mer info om detta snart.

Namntoppen 2015 för nyfödd

Namnstatisiken är hämtad från SCB för vanligaste namnen på nyfödd under året 2015. William är det absolut populäraste namnet på nyfödda pojkar har haft första platsen vid fem tidigare år 2003, 2004, 2007, 2011 och 2012. Alla dom vanligaste namnen har alla en plats i kalendern när det kommer till namnsdagar och vill du se vilken dag dom olika namnen har namnsdag kan du göra det på www.vemharnamnsdagidag.se.

FLICKNAMN
1
Elsa
2
Alice
3
Maja
4
Saga
5
Ella
6
Lilly
7
Olivia
8
Ebba
9
Wilma
10
Julia
POJKNAMN
1
William
2
Lucas
3
Liam
4
Oscar
5
Elias
6
Hugo
7
Oliver
8
Charlie
9
Axel
10
Vincent