Skydda det du håller kärt och det som är värdefullt för dig

RÄTT FÖRSÄKRAD

RÄTT INNEHÅLL

RÄTT VILLKOR

VÄLJ FÖRSÄKRING FÖR MER INFORMATION

LIVFÖRSÄKRING

SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING

HEMFÖRSÄKRING

BARNFÖRSÄKRING

INKOMSTFÖRSÄKRING

BILFÖRSÄKRING

RESEFÖRSÄKRING

OLYCKFALLFÖRSÄKRING

Välja försäkringsbolag och försäkring

Att välja försäkring kan ibland kännas svårt och krångligt för väldigt många. Vilka försäkringa behöver man? Vad ska man tänka på och vilka villkor gäller?

Grundtanken med försäkringar är att alla ska dela på risken. Genom att vi försäkringstagare betalar en premie till ett försäkringsbolag så kan försäkringsbolaget sedan betala ut ersättning till den försäkringstagare som fått en skada. Premien bestäms utifrån försäkringstagarens förutsättningar och kan till exempel vara hur försäkringstagaren bor, hur gammal personen är och hur stor risk det är för ett försäkringsbolag att försäkra egendomen.

Försäkringar kan delas upp i olika kategorier: Motorförsäkring och civilförsäkring. Motorförsäkring kan vara alla typer av försäkringar till fordon till exempel bilförsäkring, mopedförsäkring, motorykelförsäkring och andra motorfordon. Civilförsäkringar räknas vanligtvis som hemförsäkring och villaförsäkring. Även personförsäkringar som till exempel barnförsäkring, olycksfallsförsäkring och livförsäkring kan räknas som civilförsäkring.

När man tecknar en försäkring på sin egendom eller sitt barn får man vanligtvis svara på en del frågor. Gäller det bilförsäkring får man uppge sitt registreringsnummer och lite information om hur långt du ska köra bilen per år, hur du parkerar bilen och vilken omfattning du vill försäkra bilen för, tex helförsäkring. Tecknar man en barnförsäkring vill försäkringsbolaget att man fyller i en hälsodeklaration för att försäkringsbolaget vill veta om vilken risk de tar. Är barnet friskt beviljas oftast en barnförsäkring till normala villkor. Om barnet har en sjukdom är det vanligt att försäkringsbolaget beviljar barnförsäkringen med undantag.

Många faktorer spelar roll när man ska välja försäkringsbolag . Vilken försäkring är det du letar efter? Vem du är och vilka behov du har är bara några moment som är av betydande roll när du väljer ett försäkringsbolag.

Försäkringsbolag erbjuder i stort sätt lika försäkringar men kom ihåg att det kan skilja sig tusentals kronor mellan försäkringsbolag till försäkringsbolag och därför tycker vi att det är viktigt att jämföra försäkringsbolag med varandra innan man bestämmer sig för vilket försäkringsbolag som erbjuder den bästa försäkringen för just dig.

Liv Kompagniet håller alltid ena örat vid spåret. Med det menar vi att vi alltid är uppdaterade med vilka förändringar, de senaste villkoren och kan erbjuda rätt försäkringsbolag till våra kunder. Det är ju vi försäkringstagare som är kärnan hos ett försäkringsbolag. Vi ska kunna känna oss trygga med ett försäkringsbolag och veta att om det händer något kan vi lita på att ett försäkringsbolag ställer upp. Givetvis ska vi tänka igenom vilka försäkringar vi behöver och visa ett ansvarsfullt hanterande av det risker som finns i vår vardag.